Home

Generation Y denktank is geïnspireerd door generation Y vanwege zijn drive, ondernemende kwaliteiten, bewustzijn van individu en omgeving. 

De toekomst van de jong professional staat in het teken van grote uitdagingen op het gebied van het klimaat, innovatief ondernemen, financiële-, en sociale vraagstukken. Generation Y is overtuigd dat hiervoor een nieuwe invulling van leiderschap vereist is, een duurzamere manier van ondernemen en een vernieuwde blik op sociale vraagstukken.

Wij geloven in de unieke kracht van iedere individu om zijn/haar dromen eigen te maken, in de kracht van out-of-the-box ideeën welke we aandragen en invoeren in oude structuren en systemen opdat er verandering plaatsvindt. Generation Y gaat deze uitdagingen aan door te inspireren en daad bij woord te voegen.

Generation Y wordcloud